AK JUDr. Hana Vrbová
Vaše cesta k právu
All
Vítejte na stránce AdvokatniKancelar.eu

Law book


Advokátní kancelář byla založena JUDr. Hanou Vrbovou v roce 1994. Již od svého počátku si kancelář získává důvěru klientů pro svůj profesionální, individuální a osobní přístup. Postupem času kancelář rozšiřuje počet právníků specializující se na různé právní odvětví umožňující ještě větší zkvalitnění služeb.

V současné době poskytujeme služby v těchto oborech:


Občanské právo

  zastupování klienta před soudy
  zastupování klienta při jednání s protistranou
  zastupování klienta v exekučním řízení
  sepis smluv
  sepis rozborů a stanovisek
  advokátní úschova
  vymáhání pohledávek
  oblast práva nemovitostí
  náhrady škody, bezdůvodné obohacení


Rodinné právo

  rozvody manželství
  úprava výchovy a výživy nezletilých
  vypořádání SJM


Obchodní právo

  zakládání obchodních společností –s.r.o., a.s., v.o.s. a družstev
  zajišťování valných hromad společností
  zajišťování změn ve struktuře obchodních společností – převody obchodního podílu a jiné
  likvidace společnosti
  zastupování v insolvenčním řízení
  zastupování v incidenčních sporech
  sepis rozborů a stanovisek
  směnky šeky a jiné cenné papíry


Trestní právo

  obhajoba klientů před orgány činnými v trestním řízení
  zastupování mladistvých před soudy
  zastupování poškozených v trestním řízení


Pracovní právo

  Příprava pracovněprávních smluv
  Zastupování zaměstnance a zaměstnavatele při vzniku pracovněprávního sporu
  Vymáhání nároků náležející zaměstnanci z pracovněprávního vztahu

Veškeré kontaktní informace nalezenete na Kontakty

Odkazy
Novinky
26.4.2012
Byly spuštěny nové stránky